Informace k sekci Úprava vody

V táto oblasti činnosti realizujeme dodávky vysoce kvalitního zažízení na úpravu, filtraci a monitorování kvality vody dle specifických požadavků zákazníků. Díky spolupráci s předními výrobci z USA jsme schopni dodávat systém nejmodernější technologie a jedinečné konstrukce za velmi výhodné ceny. Dodávaná zařízení je dl účelu použití možno rozdělit do následujících skupin:

1) Filtry mechanických nečistot a chemických kontaminantů pomocí výměnných vložek

V oblasti filtrace vody nabízíme celou škálu filtrů od jednoduchých s vyměnítelnou náplní až po mutifunkční filtrační systémy.

Filtry s náplněmi odstraňují usazeniny, zákal, pachuť, zápach a redukují obsah chlóru. Tyto kompaktní systémy se často používají k úpravě vstupní vody v mnoha odvětvích průmyslu. Systémy s filtračními náplněmi mohou být dodány s dalšími doplňky, jako jsou tlakoměry, díly odolné proti vysoké teplotě a různé koncové redukce. Filtrační náplně jsou snadno vyměnitelné a v případě Vašeho zájmu jsou dodávány včetně montáže na místě použití.

2) Zařízení prokomerční a průmyslovou filtraci

Diskové & Screenové filtry jsou vhodné jak pro komerční použití, tak pro velké průmyslové aplikace. Tyto filtry jsou ideální pro předběžnou úpravu vody nebo pro hrubou filtraci. Do této kategorie filtrů patří diskové filtry, filtry s perforovaným a pletivovým screenem. Filtry jsou dodávány v různých modifikacích, které uspokojí všechny Vaše požadavky na různé průtoky, vysoké teploty, samočistící jednotky a mnoho dalších.

Kinetico filtry se zpětným proplachem jsou plně automatické filtry s filtračními médii. Tyto jednotky nepotřebují pro svou činnost elektrický proud a používají jedinečný systém Para-Flo. Tento systém umožňuje filtraci s kontinuálním průtokem upravené vody. Ve všech těchto systémech je použita řídící hlava Kinetico, která řídí cyklus každé jednotky podle potřeb a zajišťuje tak ekonomičnost provozu. Zásobníky lze naplnit médii, která jsou vhodná pro danou aplikaci. Jako médium lze použít aktivní uhlí, kalcit.

Kinetico multi média systémy jsou vybaveny zpětným proplachem. Tyto jednotky se dvěmi médii mají řídící hlavu Kinetico, která automaticky řídí filtraci a proplachování. Tyto filtrační systémy se používají k odstranění pachutí a zápachu, redukci chlóru, odstranění železa - to vše v jedné kompaktní jednotce. V postatě se jedná o kombince filtrů různých náplní a účelů použití nebo kombinace filtru a změkčovače v jednom zařízení.

3) Změkčování a dekarbonizace vody pomocí iontové výměny

Dodáváme vysoce kvalitní zařízení na úpravu vody. Zařízení mohou pracovat samostatně nebo být součástí kompletní instalace.

Duplexní změkčovací systémy Série Mach jsou první a jediné zcela automatické změkčovací systémy, které nejsou napájeny elektrickým proudem. Skládají se ze dvou tanků (duplexu) naplněných katexovou pryskyřicí a řídícího modulu, který spojuje oba tanky. Modul automaticky uvádí do chodu back-wash a regeneraci pryskyřice, přepínání chodu z jednoho tanku na druhý a vypouštění vody použité pro regeneraci do odpadu. Řídící modul (hlava) měří množství vody proteklé systémem pomocí kontrolních disků. Po průtoku určitého množství vody se automaticky spouští regenerace a tok upravované vody je předán z jednoho tanku na druhý. Množství vody proteklé mezi regeneračními cykly je dáno přepočtenou tvrdostí vody, která závisí na množství vápníku, hořčíku, železa a manganu. Podle přepočtené tvrdosti se určuje typ kontrolního disku, který spouští regeneraci.

Výhody změkčovacího systému ER/Kinetico

Systémy ER/Kinetico mají řadu výhod, které jiné systémy nemají:

 • Řídící modul Mach™ - nový model přináší:
  • Výšší průtoky
  • Paralelní provoz tanků OverDrive™
  • Zlepšená spolehlivost
  • Úspora vody
  • Jednodušší instalace
  • Zpětná kompatibilita se stávajícími systémy
 • Volba dálkového řízení regenerací. Systém je opatřen vstupem pro dálkové řízení regenerací - vhodné zejména pro komerční a průmyslové aplikace.
 • Dvojitý tank upravuje vodu 24 hodin denně... dokonce i během regenerace. I voda používaná pro regeneraci je už změkčená, z čehož vyplývá účinnější regenerace a nižší spotřeba vody a soli.
 • Není třeba elektrické energie! Odpadá riziko výpadku elektrické energie, poškození procesoru v řídícím modulu zkratem nebo úrazu obsluhy elektrickým proudem.
 • Systém "poptávky". Šetří vodu a sůl tím, že regeneruje pouze pokud je to skutečně potřeba. Systém nevyžaduje žádné dodatečné rezervní kapacity pro uspokojení zvýšené spotřeby. Zabraňuje nepotřebné regeneraci a snižuje tak provozní náklady.
 • Efektivní využívání vody a soli. Snížením spotřeby vody se sníží spotřeba soli a tím i provozní náklady.
 • Ventily a tanky odolné proti korozi. Dlouhá životnost a odolnost i v agresivním prostředí.
 • Celým systémem protéká jen čistá, filtrovaná voda. To znamená vyloučení mechanických problémů a servisu.
 • Jednoduchá údržba. Jen přidáváte sůl.
 • Protiproudá regenerace změkčenou vodou. Zvyšuje se účinnost regenerace a kvalita vody.

Systémy dodáváme v několika velikostech a výkonostních třídách pro širokou oblast použití od domácností až po komerční či průmyslové objekty. 

4) Systémy iontové výměny a elektrolytické deionizační systémy

Reverzní osmóza a deionizace se používá v případě, kdy je potřeba vyrobit velmi čistou vodu. Velmi často se oba způsoby úpravy vody kombinují. Aby úprava vody reverzní osmózou nebo deionizací byla účinná, vyžaduje zařazení stupně předúpravy vody.

5) Čištění a desinfekce pitné vody pomocí UV - záření

UV desinfekční systémy jsou mimořádně účinné prostředky využívající ultrafialové (UV) záření k likvidaci bakterií, plísní, virů, kvasinek a řas v pitné a procesní vodě bez nutnosti ohřevu vody nebo použití chemikálií. Systémy řady UVMax mají nízké pořizovací a provozní náklady, snadno se instalují a nevyžadují žádnou obsluhu. Jsou výrazně účinnou náhradou chlórování a ozonizace při úpravě vody pro domácnosti, pro komerční a malé průmyslové aplikace. Systémy UVMax jsou stavěny na průtok až do 178 L/min (10,7 m3/h).
Systémy UV pracují tak, že mikroorganismy přítomné ve vodě jsou vystaveny letálnímu působení UV - záření o vlnové délce kolem 254 nm. UV - záření poškozuje strukturu nukleových kyselin (DNA, RNA), následkem toho dochází k zastavení reprodukce mikroorganismů a k jejich rozpadu. Využití UV - záření pro desinfekci vody je vysoce spolehlivé a bezpečné řešení s okamžitým efektem, UV - záření neovlivňuje chuť, barvu ani zápach vody, zabraňuje riziku onemocnění vyvolané mikrobiální kontaminací, činní vodu nezávadnou pro pití i jiné účely.
Výhody řady UVMax - nízké pořizovací a provozní náklady, není nutné dávkovat žádné chemikálie do vody, nevznikají žádné vedlejší chemické sloučeniny, nehrozí předávkování chemikálií, vodu je možné použít okamžitě po průchodu UV-systémem, odpadá zapojení kontaktního akumulačního tanku, dlouhá životnost lampy - 9000 hodin, přibližně 1 rok, zvukový a světelný signál konce životnosti lampy a poškození lampy, zobrazení provozních hodin (modely D, E, a F pouze), nová technologie zdroje elektrického napájení vyrovnává kolísání napětí, udržuje intenzitu UV-záření a zajišťuje spolehlivý provoz, integrovaný celek lampy a krytu - optimalizuje působení UV-záření na kapalinu a provozní teplotu, a přitom umožňuje jednoduchou údržbu a výměnu lampy, snadná instalace přímo do potrubí ve svislé nebo vertikální poloze.

6) Čerpadla na dávkování chemikálií a řídící jednotky

Funkce chemických dávkovacích čerpadel je nadávkovat předem stanovené množství chemické látky do vodního proudu a upravit tak potřebné podmínky nejčastěji za účelem odstranění rozpuštěného železa a manganu (prevence vzniku skvrn), sirovodíku (zápach) a nízkého pH (koroze způsobená kyselou vodou).

7) Membránovou separaci pomocí reversní osmózy

Reverzní osmóza je proces transportující vodu pod tlakem přes membránu, složenou z několika tenkých vrstev. Membrána pracuje jako bariéra na odstranění solí, která umožňuje difúzi vody, za vzniku permeátu (upravená voda). Rozpuštěné látky jsou vymývány z membrány a odváděny do odpadu. RO proces významně snižuje celkový obsah rozpuštěných látek ve Vaší pitné a užitkové vodě, včetně nejvíce nežádoucích kontaminantů a chemikálií, které ovlivňují kvalitu vody. Výsledná kvalita vody je srovnatelá s destlovanou.

8) Příslušenství a chemikálie