Informace k sekci Úspora vody

Základním krokem při šetření vodou je osazování výtoků úspornými armaturami. V této oblasti se specializujeme na dodávky produktů současného lídra na světovém trhu, francouzské firmy DELABIE, která vyrábí tlačné ventily se samočisticí kalibrovanou drážkou, centrální směšovací ventily a senzorové infrabaterie. Výrobky jsou instalovány na místech, kde je vyžadována hygiena, úspora vody a zvýšená odolnost proti vandalismu. Tlačné ventily Delabie snižují spotřebu vody, přičemž nesnižují efektivitu mytí. Jednotlivé typy baterií a ventilů z velmi rozsáhlého sortimentu fy DELABIE se dají rozdělit do následujících základních skupin a podskupin. Podrobnější popis funcí najdete u jednotlivých produktů:

Tlačné ventily:
Umyvadlové (baterie) - na zeď
- stojánkové
Sprchové ventily - na zeď
- do zdi
Sprchové panely a sloupy
WC ventily - na zeď
- do zdi
Pisoárové ventily - na zeď
- do zdi

Elektronická čidla:
Umyvadlová čidla
Sprchové senzory
Pisoárové senzory
WC senzory

Směšovací ventily pro hromadné předmíchávání teplé a studené vody.

Umyvadlové a sprchové ventily se dodávají ve variantách pro předmíchanou voudu nebo s vlastním mícháním.

V divizi voda dále zajišťujeme dodávky bezpečnostních sprch francouzského výrobce TRIONYX. Jedná se o sprchy oční, ruční, sprchy pro oplach celé postavy, kobinováné sprchy a nezámrzné sprchy.